Velkommen til Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre

Med sin strategiske beliggenhet langs Norskekysten, har maritim virksomhet gjennom generasjoner dannet grunnlaget for vekst og utvikling av mange Nordmørskommuner.

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre ble etablert 31. oktober 2005 med formål å dokumentere den maritime historien på Nordmøre gjennom tekst og bilder. Bak stiftelsen står det personer som har en stor maritim kompetanse. Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre nedlegger et viktig regionalt historisk arbeide med å ta vare på denne stolte historien.

Emner og kategorier for våre dokumentasjonsprosjekter er blant annet:
Trålerhistorie · 
 Fiske og fangst – generelt ·  Fraktefart ·  Fergehistorie · Verft og verksted · Maritimt utstyr / leverandører · Motor- og dampmaskinprodusenter · Støperi · Skipsmodeller · m.m.

Prosjektmedarbeidere

Prosjektleder - Storvik
92424250
Fotomedarbeider
90126896
Prosjektmedarbeider
97673612
Prosjektmedarbeider
99229614
Prosjektmedarbeider
47 85 75 29
 
Prosjektmedarbeider
91543141
Prosjektmedarbeider
98 22 86 26
Prosjektmedarbeider
40 40 19 39

Bestilling av bøker

Stiftelsen Maritim Historie har initiert flere bokprosjekter og flere prosjekter er under utarbeidelse. Disse kan du bestille direkte ved å klikke på linkene til høyre.

 suksess-havari-bokomslag-miniFra-forste-til-siste-hal-100Kampen-om-ressursene-100Med-kaffe-og-svele-100