Kampen-om-ressursene-350Norsk trålfiske gjennom 80 år

99,00 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre kom for et par år siden med boken ”Fra første til siste hal, sidetrålerepoken på Nordmøre 1930-1970”. Trålerhistorien er nå utvidet med et solid og stort arbeid ført i pennen av Anders J Jensen - Kristiansund, et prosjekt som har munnet ut i historien om den norske trålernæringen, inntil fabrikktrålerne.

Anslaget i boken er damptråler Borgenes som la ut fra Kristiansund sommeren 1930 og innledet en relativt vellykket epoke med sidetrålere som bl a forsynte Nordmøre med råstoff til klippfiskproduksjon. Men forfatteren går tilbake til de første norske forsøk med trålfiske og til den inngrodde motvilje mot trålfiske som har kjennetegnet norsk fiskeripolitikk gjennom skiftende tider. 

Utgangspunktet for fremstillingen er krisen for kyst-Norge på 1930-tallet og den restriktive lovgivning for tråling som fulgte. Deretter følger utvikling av trålfisket, trålere og rederier, mennene bak, inntil skjebnetimen for sidetrålerne fra 1960 og overgang fra saltfisktråling til ferskfisk. Det er mye politikk i boken, fordi mye av forklaringen til norsk trålfiske finnes i motsetningsforhold mellom sør og nord, kyst- og havfiske. Fremstillingen er grundig og med gode kildehenvisninger, men er lettlest og til dels spennende.  

Andre del av boken ser på trålerne i et ressursperspektiv og tar opp den landbaserte del av trålernæringen. Siste del omhandler trålermannskapenes hverdag, deres oppgaver og sosiale liv, med dramatikk og forlis. Det er også en serie med intervjuer med ”Slitets menn”, inkl noen kvinner. Dessuten mannskapslister for sidetrålerne. Illustrasjonsmaterialet er variert og av god standard.Dette er en viktig bok i vår fiskerihistorie, en lødig bok i substans og omfang. Den gir nøkkelen til å forstå en viktig del av havfiskeriene, og den er plassert i tyngdepunktet av den tradisjonelle trålernæringen – Nordmøre. For alle med interesse for fiskeri, fiskefartøyer og ringvirkninger vil den være obligatorisk. 

Dag Bakka jr

Bestilling av bøker

Stiftelsen Maritim Historie har initiert flere bokprosjekter og flere prosjekter er under utarbeidelse. Disse kan du bestille direkte ved å klikke på linkene til høyre.

 suksess-havari-bokomslag-miniFra-forste-til-siste-hal-100Kampen-om-ressursene-100Med-kaffe-og-svele-100