Fra første til siste hal (Bok)

Fra-forste-til-siste-hal-350

Sidetrålerepoken på Nordmøre mellom 1930-1970

99,00 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Boka kaster lys over hvem som var eiere, hvem som mønstret på, gir tekniske data,forteller om spesielle episoder som ulykker, forlis og store fangster.Vi håper at den første boka vil vekke minner hos den eldre garde og gi nyttig informasjon til andre.

Boka er også ment som en heder og honnør til alle de personer som har hatt tilknytning til trålernæringen i perioden.

Kampen om ressursene (Bok)

Kampen-om-ressursene-350Norsk trålfiske gjennom 80 år

99,00 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre kom for et par år siden med boken ”Fra første til siste hal, sidetrålerepoken på Nordmøre 1930-1970”. Trålerhistorien er nå utvidet med et solid og stort arbeid ført i pennen av Anders J Jensen - Kristiansund, et prosjekt som har munnet ut i historien om den norske trålernæringen, inntil fabrikktrålerne.

Les mer: Kampen om ressursene (Bok)

Med kaffe og svele over fjorden (Bok)

Med-kaffe-og-svele-350

Ferjehistorien på Nordmøre

99,00 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Alle som har vokst opp langs kysten har et forhold til ferjene. De har vært selve livsnerven som har bundet sammen by og bygd, regioner og fylker. Møre og Romsdal har siden begynnelsen av 1960-tallet vært Norges fremste ferjefylke, hvor Nordmøre har vært en viktig del av denne historien.

Les mer: Med kaffe og svele over fjorden (Bok)

Fra Suksess til havari

suksess-havari-bokomslag-stor

Den 105-årige historien til Storvik Mekaniske Verksted

199,00 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

I andre halvdel av 1800-tallet begynte landet vårt å bli industrialisert. Det ga nye muligheter bl.a. for ungdom som hadde særlig interesse og talent for alt som hadde med maskiner må gjøre. John Storvik fra Sunndal, f.1843 var en slik kar, og han fikk et grunnfestet ry etter å ha arbeidet i Oslo.

Denne boken er blitt en spennende beretning om hvordan dette bygdegeniet i kraft av sin tekniske kompetanse og sin arbeidsinnsats klarte å bygge opp en høyst levedyktig bedrift fra 1876, og det trass i svært skiftende økonomiske konjunkturer og to verdenskriger.

I siste del gir den også en meget god innsikt i hvordan motsetninger i bedriftsstyret skulle føre til havari. Uenigheten dreide seg om hvilke ledelsesstrategier som skulle anvendes. Dermed får boken et langt breiere og mer internasjonalt 
perspektiv. I en tid der ledelsesteorier er inn, gir ”Fra suksess til havari” et meget interessant bilde av konflikten som raste i flere år ved Storvik mek. Verksted og som endte med konkurs i 1981.

Bestilling av bøker

Stiftelsen Maritim Historie har initiert flere bokprosjekter og flere prosjekter er under utarbeidelse. Disse kan du bestille direkte ved å klikke på linkene til høyre.

 suksess-havari-bokomslag-miniFra-forste-til-siste-hal-100Kampen-om-ressursene-100Med-kaffe-og-svele-100