Foto av "Sundbåten Kvik" nær byggene på Innlandet i Kristiansund.

Båten ble bygget sommeren/høsten 1876 ved Kristiansands Mekaniske Verksted, og ble bestilt etter råd fra Ingeniør Hansen hos D/S Mørejarlen i Trondheim. Sundbåten Kvik var 12,3 meter lang, 2,2 meter bred og var i utgangspunktet sertifisert for 30 passasjerer.

Prisen var 1500 spesidaler/6000 kroner, og den ble satt i rute 18. november 1876. På slutten av 1920-tallet ble den lagt i opplag, og skal ha blitt kondemnert i 1938, hvor så den angivelig ente opp i fjæra hos Storvik.

Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. Kilde: Sven Erik Olsen og Tor Olsen: Sundbåten, Folk over havna - fra fergemenn til Angvik, side 116 (Holm trykkeri 2005)

Leserkommentarer

Bestilling av bøker

Stiftelsen Maritim Historie har initiert flere bokprosjekter og flere prosjekter er under utarbeidelse. Disse kan du bestille direkte ved å klikke på linkene til høyre.

 suksess-havari-bokomslag-miniFra-forste-til-siste-hal-100Kampen-om-ressursene-100Med-kaffe-og-svele-100